Personvernregler

Personvernregler for kunder, besøkende, leverandører og samarbeidspartnere. Slik behandler vi personopplysninger:

Personvernerklæring

Denne erklæringen gir informasjon om hvordan vår virksomhet behandler personopplysninger du har gitt oss i forbindelse med tjenestene vi leverer.

 

Hvorfor har vi tilgang til personopplysningene dine?

For å inngå og oppfylle avtalen vi har personlig med deg og/eller virksomheten du representerer, er behandling av personopplysningene dine helt nødvendig. Vi kan behandle personopplysninger om besøkende til våre nettsteder eller til vår restaurant og overnattingssted, avhengig av hvordan du velger å kommunisere med oss. Det kan for eksempel være gjennom overnatting, deltakelse på aktiviteter, fysiske/digitale møter, kurs, brev, nettsider og lignende.

Hvordan behandler vår virksomhet dine personopplysninger?

I samsvar med våre formål kan vi bruke personopplysningene dine for å gi deg informasjon om våre tjenester som kan være av interesse for deg, eller for å utføre nødvendige eller ønskede oppgaver som forventes i vårt kunde eller forretningsforhold. Videre vil vi kun behandle personopplysningene dine hvis vi har et rettslig grunnlag for det. Dette innebærer at denne handlingen er nødvendig før en eventuell avtale inngås.

Vi er rettslig forpliktet til å overlevere personopplysningene dine til relevante myndigheter ved revisjon, eller ved pålegg om utlevering.

Personopplysningene dine som vi besitter lagres konfidensielt i henhold til personvernlovgivningen.

 

Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

For å kunne ha en dialog med deg og samtidig sørge for trygg og riktig identifisering, har vi behov for navnet ditt og kontaktinformasjon, slik som adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi bruker kun nødvendig informasjon for å administrere vårt kunde eller forretningsforhold.

 

Sensitive personopplysninger

Med sensitive personopplysninger menes for eksempel medlemskap i fagforening, etnisk opprinnelse, religiøs overbevisning, politisk ståsted eller seksuell legning. Slike opplysninger trenges ikke oppgis med mindre du selv velger å gjøre det.

 

Deler vi dine personopplysninger med andre?

Vi kan dele personopplysningene dine med kundene våre hvis du representerer en leverandør som er deltakende i tjenestene vi leverer til dem eller offentlige myndigheter.

Medarbeiderne våre vil ha tilgang til personopplysninger. I slike tilfeller vil det kun gis tilgang etter behov, der formålene er beskrevet. Våre medarbeideren er bundet av taushetsplikt.

 

Hvor lenge lagres personopplysningene dine i vår virksomhet?

Vi vil lagre personopplysningene dine så lenge dette er tillatt etter loven, og inntil kundeforholdet utløper. Ved sletting vil også personopplysningene dine fra våre sikkerhetskopier slettes.

 

Dine rettigheter

Her finner du en oversikt over rettighetene dine og en forklaring på hva disse innebærer:

Rett til innsyn

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, inkludert informasjon om:

  1. Hvorfor vi behandler personopplysningene dine
  2. Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler
  3. Hvilke kategorier av mottakere vi utleverer personopplysningene dine til
  4. Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine eller kriteriene som brukes for å fastsette lagringsperioden
  5. Hvilke rettigheter du har
  6. Hvor vi har innhentet personopplysninger fra (hvis vi ikke har mottatt slik informasjon fra deg)

Rett til korrigering

Det er viktig at vi har korrekt informasjon om deg, og vi oppmuntrer deg derfor til å si ifra til oss hvis noen av personopplysningene dine ikke stemmer, for eksempel hvis du har endret navn eller flyttet.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses dersom:

  1. Du bestrider riktigheten av personopplysningene
  2. Behandlingen er ulovlig
  3. Behandlingen av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet
  4. Du har innsigelser mot behandlingen

Behandlingen vil begrenses fra innsigelsen er inngitt og i den perioden det tar oss å vurdere innsigelsen. Dette betyr at vi (med unntak av lagring av personopplysninger) kan behandle personopplysningene dine kun etter ditt samtykke, så fremt behandling skjer etter juridiske forhold, for å beskytte andres rettigheter eller i offentlighetens interesse.

Innsigelsesrett

Hvis du mener at vi ikke har rett til å behandle personopplysningene dine, eller hvis du ønsker at en automatisert beslutning skal fattes på nytt, kan du gjøre innsigelse mot behandlingen.

Tilbaketrekking av samtykke

Behandlingsaktiviteter kan være basert på samtykke, og du har rett til å trekke dette samtykket tilbake. Vi vil i slike tilfeller stanse behandlingsaktivitetene på bakgrunn av dette. Vi vil også varsle andre vi har delt personopplysningene dine med om at du har trukket tilbake samtykket.

Hvis du ikke er fornøyd med svaret eller mener vi behandler personopplysningene dine på en urettferdig eller ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre her.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å forstå hvem du er for å kunne tilby deg best mulig opplevelse på websiden vår. Vi bruker informasjonskapslene til å overvåke trafikken på nettstedet slik at vi kan optimalisere innholdet.

Vilkår

Når du besøker og bruker www.Jakobselvkaia.no samtykker du i følgende vilkår: Dette nettstedet og innholdet på nettstedet, inkludert utvalget av innholdet og hvordan det er organisert på hver enkelt side eller i flere sider, tilhører fullt og helt Jakobselvkaia AS.

Vi gjør vårt beste for å presentere nøyaktig og oppdatert informasjon, og påtar oss derfor ikke juridisk ansvar for feil, villedende formuleringer eller utelatelser, eller for konsekvensene av handlinger som utføres som et resultat av innholdet på dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at vi også fraskriver oss alt ansvar og erstatningsansvar knyttet til innhold og personvernpraksis på nettstedene vi oppgir koblinger til.

Vi anbefaler deg å gjennomgå personvernreglene våre regelmessig.